hernö_logga_rund_2021

TRÄNING FÖR ALLA

VI ANPASSAR TRÄNINGEN FÖR DIG

GRADERING

Ett bevis på utveckling och kunskapsnivå.
Gradering sker i slutet av varje träningstermin. Graderingen är en del av träningen där eleven genom ett test får möjlighet att erövra en ny grad. Nedan finns graderingspapper för respektive grad för nerladdning och utskrift. Klicka på respektive bälte som ni skall gradera för så har ni ert graderingspapper där.

Att tänka på att vid gradering: Ni skall behärska den Koreanska terminologin och den svenska, ni skall behärska den teorin som står på respektive papper för den grad du skall ta och föregående grad. Självklart skall ni praktiskt förevisa och förklara de tekniker som står på papperet. Tala med din instruktör innan graderingen så att ni är överens om att just detta tillfälle är det rätta, ibland är det bättre att träna ytterligare en termin innan gradering.

Klicka på knappen för att ladda ner graderingspapper.

Gradering