hernö_logga_rund_2021

TRÄNING FÖR ALLA

VI ANPASSAR TRÄNINGEN FÖR DIG

DROGPOLICY

Hernö Taekwondo är en ideell idrottsförening som arbetar för att tillhandahålla en träningsform för alla åldrar. Vi bidrar till social fostran för våra utövare genom gemenskap, kamratskap och i linje med det upplysa om allvaret angående droger, tobak och alkohol.
Klubben skall utgöra en trygg miljö ur drogsynpunkt, föräldrars barn och utövare skall med förtroende kunna delta i föreningens aktiviteter. Detta ställer krav på föreningens ledare i sin roll som förebilder för utövarna.
Vi uppmanar alla våra utövare att inte använda droger, tobak eller alkohol. Vi betonar dess negativa påverkan på idrottsprestationer.
Inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare, föräldrar eller aktiva i samband med idrottsverksamhet. Tobak uppmanar vi till att vara restriktiva med i samband med gemensamma aktiviteter.
All bruk och hantering av narkotika och dopningspreparat är förbjuden enligt svensk lag så även i vår idrottsförening.

Mål:
En drogfri och trygg miljö för våra utövare.

Ansvar:
Ansvaret för att följa föreningens drogpolicy vilar på styrelse och ledare.
Policyn skall förankras och revideras på årsmöten.
Policyn skall publiceras på förenings hemsida.
Gamla som nya medlemmar blir informerade om drogpolicyn.